Przejdź do treści

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY 24

Świadectwo energetyczne nieruchomości

Ekspresowo przygotowujemy obowiązujące prawnie świadectwo energetyczne dla twojej nieruchomości.

od 269,00  z VAT

Najtaniej na rynku!

Wspomnieli o nas w

4.7/5

Średnia ocen 4,8/5

Świadectwo energetyczne

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny budynku

1899zł

OFERTA BIZNESOWA

Nadaj kategorie swojej nieruchomości

Świadectwo energetyczne
5/5

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Dla Mieszkania

269,00  z VAT
5/5

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Dla Domu

480,00  z VAT
5/5

Świadectwa energetyczne

Pełna Oferta

z pakietami promocyjnymi

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY 24

Świadectwo energetyczne nieruchomości

Świadectwo energetyczne lub inaczej certyfikat energetyczny jest to dokument wydawany na podstawie danych nieruchomości, według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, określających jego zapotrzebowanie na energię. Certyfikat wpisywany do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków nadzorowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii Departament Gospodarki Niskoemisyjnej. Certyfikat energetyczny jest niezbędny dla wszystkich nowo powstałych budynków, zmodernizowanych bądź tych, które uczestniczą w obrocie nieruchomościami sprzedaż – wynajem.

świadectwo energetyczne

Wybór typu nieruchomości

Wybierają Państwo typ nieruchomości w celu określenia ceny otrzymania certyfikatu.

ETAP 1

Bezpieczna płatność za certyfikat.

Wykonują Państwo płatność za wybrany rodzaj certyfikatu.

ETAP 2

Wypełnienie formularza szczegółowego dotyczącego nieruchomości.

Na maila wysyłany jest link do formularza ze szczegółowymi pytaniami dotyczącymi nieruchomości. 

W rzadkich przypadkach nieodzowna może okazać się wizyta naszego inżyniera w celu wykonania inwentaryzacji nieruchomości oraz doprecyzowania niezbędnych danych.

ETAP 3

Przygotowanie certyfikatu energetycznego.

Podane dane są przez nas analizowane oraz przeliczane zgodnie z normami z 2023r., a certyfikat przygotowywany. Nieruchomość jest kwalifikowana do określonej klasy energetycznej według wskaźnika EP. Przygotowywany Certyfikat wpisywany jest do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

ETAP 4

Wysłanie przez nas Certyfikatu.

Wystawione i zarejestrowane Świadectwo jest wysyłane na Państwa maila potwierdzone podpisem kwalifikowanym, bądź podpisane przesyłane jest w formie papierowej na podany adres.

Dodatkowo do Świadectwa charakterystyki dołączana jest zawsze kopia naszych uprawnień do wykonywania certyfikatów wydanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii jak i numer zarejestrowanego Świadectwa do wglądu w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków.

ETAP 5
świadectwo energetyczne

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY 24

Świadectwo energetyczne nieruchomości

od 269,00  z VAT

Certyfikat energetyczny obowiązujący prawnie zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Prawa budowlanego.

OFERTA BIZNESOWA

Oferta dla klientów korporacyjnych i biznesowych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą biznesową. Certyfikat energetyczny wystawiany jest dla nowych, zmodernizowanych budynków bądź budynków bez wydanego świadectwa.

Media o nas

"Masz nieruchomość? Zobacz jak uniknąć kary 5000zł"

"Świadectwa energetyczne. Niejasne przepisy uderzają w właścicieli miejsc garażowych"

Zaufały nam firmy

Najczęściej zadawane pytania

Świadectwo charakterystyki energetycznej wskazuje zapotrzebowanie nieruchomości na energię potrzebną do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także klimatyzacji i oświetlenia. Określa też źródła pochodzenia energii i emisję dwutlenku węgla przez budynek.
Ponadto świadectwo pozwalana na ustalenie budynku w klasyfikacji energetycznej według energii potrzebnej do funkcjonowania budynku z uwzględnieniem wszystkich zastosowanych w budynku rozwiązań elementów konstrukcji i instalacji.
Świadectwo stanowi nową część dokumentacji technicznej obiektu.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 7 Października 2022 dostosowującej prawo Polskie do Europejskiej Dyrektywy EPBD (Energy Performance Buildings Directive – 2002/91/ EC) Świadectwo energetyczne powinien mieć każdy dom, mieszkanie, lokal usługowy, magazyn przeznaczony na sprzedaż, wynajem bądź na własne cele.

Świadectwo Energetyczne budynku sporządzane jest w czasie 2 dni bądź w formie ekspresowej w ciągu 12h roboczych liczone od momentu otrzymania uzupełnionego poprawnie formularza opisującego nieruchomość wysyłanego na Państwa maila natychmiast po zakupie.

Każde wykonane świadectwo charakterystki energetycznej budynki jest rejestrowane w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Otrzymuje swój indywidualny numer oraz jest przechowywane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii na stronie:  https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/wykazy

Świadectwa wysyłane drogą elektroniczną są podpisywane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym wykonującego je inżyniera z uprawnieniami, natomiast wersja papierowa jest stemplowana oraz podpisywana.

Od kwietnia 2023 zgodnie z nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz Dyrektywą Unii Europejskiej Świadectwo energetyczne stanowi nieodłączną cześć umów sprzedaży, wynajmu oraz pozwolenia na użytkowanie nieruchomości.
Brak świadectwa obarczone jest karą grzywny oraz brakiem możliwości zawarcia umów dotyczących nieruchomości.

Sporządzone świadectwo energetyczne ma ważność 10 lat od momentu jego wykonania lub do momentu wprowadzenia zmian termomodernizująch budynek.

Świadectwo charakterystki energetycznej budynku sporządzane jest zgodnie wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Świadectwo jest wykonywane w wersji elektronicznej jak i tożsamej wersji drukowanej wysyłanej na adres zlecającego.

Świadectwo energetycznej jest uznawane przez Notariusza, Kierownika Budowy, Agencję Nieruchomości jaki przez Powiatowym Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Świadectwo stanowi nie odłączną cześć dokumentacji załączanej do sprzedaży, wynajmu, wznowienia użytkowania bądź pozwolenia na użytkowanie nieruchomości

Świadectwo pozwala zorientować się jaki poziom energochłonności reprezentuje budynek. Dokument pozwala sprawdzić gdzie znajduje się budynek w klasyfikacji energetycznej oraz pozwala na zaprojektowanie zmian w budynku w celu podniesienia jego energooszczędności i obniżenia zuużycia energii.

Nasi inżynieriowie posiadają wszelkie uprawnienia do wykonywania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku takie jak:

-Wpis do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków jako wykonawca - wydany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

- Ubezpieczenie OC wykonującego

- Niezbędne doświadczenie jak i wykształcenie w kierunku prowadzonych usług.

Wszystkie dokumenty są załączane do wykonanego przez nas Świadectwa. 

Jako firma ponosimy również całkowitą odpowiedzialność za wykonane Świadectwo i dbamy o najwyższą jakość wykonywanych przez nas Świadectw.

Od 28 Kwietnia 2023 roku Świadectwo musi posiadać  każdy sprzedający, modernizujący, wynajmujący jak i również wystawiający ogłoszenie o wynajmie właściciel nieruchomości.

Notariusz nie otrzymując Świadectwa Charakterystyki Energetycznej czy to przy wynajmie okazjonalnym bądź sprzedaży nieruchomości zmuszony jest nałożyć karę od 2000 zł bez górnego limitu jak i również prosić o dołączenie dokumentu w późniejszym terminie niezależnie od nałożonej kary.

Wynajmujący nie posiadający Świadectwa naraża się na możliwość podważenia umowy przez lokatora ze względu na brak informacji o kosztach użytkowania nieruchomości.

Certyfikat energetyczny 24

Ostatnio zamówiło u nas:

38 osób

Masz pytania?