Przejdź do treści

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY 24

Jak wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej (Energy Performance Certificate) jest kluczowym wymogiem dla każdego, kto kupuje, sprzedaje lub wynajmuje nieruchomość w Polsce. Świadectwo pozwala oceń efektywność energetyczną budynku bądź nieruchomości i dostarcza potencjalnym właścicielom ważnych informacji potrzebnych do podejmowania świadomych decyzji w tym dotyczących kupna bądź wynajmu nieruchomości. Nikt z nas nie chce zobaczyć ogromnych rachunków z prąd bądź gaz tylko dlatego że nie sprawdziliśmy jaka była ocena na świadectwie charakterystyki energetycznej waszej nieruchomości. 

Jak możesz wykonać takie świadectwo?

Po pierwsze, należy zauważyć, że tylko licencjonowani profesjonaliści, tacy jak architekci i inżynierowie posiadający odpowiednie uprawnienia i zarejestrowani w Centralnej Bazie Charakterystyki Energetycznej, mogą sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej dla nieruchomości w Polsce. Zleceniodawca – zwykle sprzedawca lub wynajmujący – zazwyczaj odpowiada za znalezienie wykwalifikowanego eksperta bądź firmę specjalizującą się w wykonywaniu Świadectw Energetycznych, którzy będą w stanie dostarczyć mu niezbędną dokumentację.

Po wykonaniu tej czynności zamawiający musi następnie wypełnić formularz wniosku i złożyć go ze wszystkimi odpowiednimi dokumentami uzupełniającymi, takimi jak plany nieruchomości i zdjęcia wszelkich istniejących izolacji lub innych środków oszczędzania energii. Po pozytywnym zatwierdzeniu informacji we wniosku, wybrany przez zleceniodawcę specjalista bądź firma zatrudniająca uprawnionych inżynierów wyda ważny Certyfikat Energetyczny Nieruchomości.

Istniej możliwość iż w przypadku kontroli źródła ciepła bądź systemów klimatyzacji potrzebny będzie audyt nieruchomości poprzez kontrolę osobistą bądź poprzez wykonanie wnikliwej analizy zdalnej potwierdzonej wydaniem odpowiedniego protokołu.

Istnieją również obowiązki, które muszą zostać spełnione, aby świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości w Polsce zostały uznane za ważne. Na przykład nieruchomości muszą spełniać minimalne standardy izolacji, w stosownych przypadkach mieć podwójne szyby i mieć dobry poziom szczelności. Ponadto przy ustalaniu, czy nieruchomość spełnia wymagane standardy EPC, należy również wziąć pod uwagę wszelkie odnawialne źródła energii wykorzystywane na miejscu przez Nieruchomość.

Należy pamiętać, że okres ważności Świadectwa Energetycznego wynosi 10 lat, po upływie których należy uzyskać nowy dokument. Ponadto, jeśli w budynku przeprowadzane są poważne remonty ( zmiana źródła ciepła, zasilania nieruchomości, zmiany izolacji, stolarki okiennej), należy również i w takim przypadku uzyskać nowe Świadectwo po wykonaniu prac remontowych.

Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Nieruchomości w Polsce jest procesem który obejmuje zatrudnienie wykwalifikowanego audytora energetycznego bądź specjalizującej się w tym firmy i postępowanie zgodnie z wytycznymi określonymi przez UE i polski rząd. Otrzymując dokument, właściciele budynków mogą zapewnić, że ich budynek jest zgodny z prawem, a kupujący i najemcy mają dostęp do ważnych informacji na temat efektywności energetycznej budynku co może zaoszczędzić wielu kłopotów.

Certyfikat energetyczny 24

Ostatnio zamówiło u nas:

38 osób

Masz pytania?