Przejdź do treści

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY 24

Centralny Rejestr świadectw charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej (Energy Performance Certificate) są ważnym aspektem branży nieruchomości w Polsce, zwłaszcza w 2023 roku, ponieważ są obowiązkowe dla wszystkich sprzedawanych lub wynajmowanych budynków. Wpływają również  na wycenę nieruchomości poprzez określenie klasy efektywności energetycznej stając się dodatkowym elementem wpływającym na wycenę.

Aby wszystkie nieruchomości w Polsce posiadały Świadectwo Energetyczne , polski rząd utworzył Centralny Rejestr Świadectw Charakterystyki Energetycznej. W tym wpisie na wyjaśnimy, czym jest i jak działa Centralny Rejestr Świadectw Charakterystyki Energetycznej.

Centralny Rejestr Świadectw Charakterystyki Energetycznej jest bazą danych zawierającą informacje o wszystkich świadectwach charakterystyki energetycznej wydanych w Polsce. Jest prowadzony przez Ministerstwo Energii i służy do ewidencjonowania wszystkich wydanych Świadectw dla budynków w Polsce. Centralna Ewidencja Świadectw Charakterystyki Energetycznej zawiera informacje takie jak adres budynku, klasę energetyczną, datę wydania KEP, wykonawcę.

Centralny Rejestr Świadectw Charakterystyki Energetycznej jest ważnym narzędziem zapewniającym, że wszystkie budynki w Polsce posiadają ten dokument. Właściciele budynków są zobowiązani do złożenia Świadectwa do Centralnej Ewidencji Świadectw Charakterystyki Energetycznej przy sprzedaży lub wynajmie budynku, a Wykonawcy Świadectwa do zaewidencjonowania wykonanego świadectwa w centralnym rejestrze. Dzięki temu rząd może zapewnić, że wszystkie budynki posiadają Certyfikat i że wszystkie Świadectwa są aktualne.

Centralny Rejestr Świadectw Charakterystyki Energetycznej jest również ogólnodostępny, dzięki czemu nabywcy i najemcy mogą sprawdzić charakterystykę energetyczną budynku przed podjęciem decyzji o zakupie lub wynajmie. Oznacza to, że Centralny Rejestr Świadectw Charakterystyki Energetycznej jest ważnym narzędziem promowania efektywności energetycznej i ograniczania emisji gazów cieplarnianych w Polsce.

Należy pamiętać, że okres ważności świadectwa wynosi 10 lat, po upływie których należy uzyskać nowe Świadectwo nadając nieruchomości klasę według aktualnych wymagań. Ponadto, jeśli w budynku przeprowadzane są poważne remonty lub zmiany, należy również uzyskać nowy Certyfikat.

Podsumowując, Centralny Rejestr Świadectw Charakterystyki Energetycznej jest ważnym narzędziem zapewniającym, że wszystkie budynki w Polsce posiadają Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku. Pozwala rządowi upewnić się, że wszystkie budynki posiadają taką dokumentację i że Certyfikaty te są aktualne, a także pozwala kupującym i najemcom sprawdzić charakterystykę energetyczną budynku przed podjęciem decyzji o zakupie lub wynajmie. Właściciele budynków powinni upewnić się, że ich Świadectwo jest aktualny i złożyć ją do Centralnej Ewidencji Świadectw Charakterystyki Energetycznej, w przypadku jego aktualizacji bądź wykonania nowego Świadectwa aby zachować zgodność z prawem. Często wykonujące Certyfikat firmy wprowadzają same Świadectwo do Rejestru informując przy tym zlecającego ich wykonanie właściciela nieruchomości.

Certyfikat energetyczny 24

Ostatnio zamówiło u nas:

46 osób

Masz pytania?