Przejdź do treści

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY 24

Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości. Co można w nim sprawdzić?

Świadectwa charakterystyki energetycznej (Energy Performance Certificate) są obowiązkowe dla wszystkich budynków sprzedawanych lub wynajmowanych w Polsce od 7 Kwietnia 2023 roku. W tym wpisie wyjaśnimy, co zawiera Świadectwo dla nieruchomości i co można sprawdzić w tym dokumencie.

Świadectwo zawiera szereg ważnych informacji na temat efektywności energetycznej budynku. Pierwszą informacją jest klasa energetyczna budynku, czyli ogólna ocena efektywności energetycznej budynku. Ocena jest przedstawiona w skali od A do G, gdzie A oznacza najbardziej energooszczędne, a G najmniej efektywne energetycznie.

Dokument zawiera również zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynku. Zalecenia te mogą obejmować modernizację izolacji, wymianę starych okien lub instalację bardziej wydajnych systemów ogrzewania i chłodzenia. Certyfikat zawiera również informacje o zużyciu energii przez budynek, w tym ilość energii zużytej na ogrzewanie, ciepłą wodę i oświetlenie. Wykorzystanej ilości energii pierwotnej jak i odnawialnej.

Dodatkowo Świadectwo zawiera również informacje na temat przegród termicznych budynku, w tym rodzaju ścian, dachu, okien i drzwi oraz ich izolacyjności. Dzięki temu kupujący i najemcy mogą sprawdzić, czy budynek spełnia wymagania w zakresie izolacyjności termicznej i energooszczędności przez co podnosi się bądź obniża wartość nieruchomości.

Należy również zauważyć, że Świadectwo Charakterystyki Energetycznej budynku zawiera również informacje o wpływie nieruchomości na środowisko, takie jak ilość emitowanego przez niego dwutlenku węgla. Może to być przydatne dla kupujących i najemców, którzy obawiają się wpływu budynku, który rozważają na zakup lub wynajem, na środowisko.

Świadectwo dołączane jest każdorazowo w przypadku:

– kupna/ sprzedaży

– wynajmu

– termomodernizacji

– Remontu elementów budynku

– Przy pozwoleniu na użytkowanie

– Zawiadomienia o zakończeniu budowy

Informacje zawarte w certyfikacie rozwiewają również wątpliwości dotyczący wykorzystania ogrzewania oraz rachunków z nimi związanymi, pozwalając przez to na rozsądny wybór nieruchomości przez najemcę bądź sprzedającego, zmuszając jednocześnie sprzedającego do dostosowania swojej nieruchomości do odpowiedniej klasy budynku, bądź zweryfikowanie wymaganej przez siebie ceny nieruchomości o punkty zawarte w Świadectwie.

Certyfikat energetyczny 24

Ostatnio zamówiło u nas:

35 osób

Masz pytania?