Przejdź do treści

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY 24

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe?

Od 2023 roku świadectwa charakterystyki energetycznej (Energy Performance Certificate) będą obowiązkowe dla wszystkich sprzedawanych lub wynajmowanych budynków w Polsce. Oznacza to, że właściciele budynków muszą uzyskać Świadectwo od uprawnionych do ich wystawiania podmiotów i udostępnić ją potencjalnym nabywcom i najemcom, a także odpowiednim władzom. Prawo to jest zgodne z przepisami UE, które wymagają od państw członkowskich wprowadzenia obowiązkowych świadectw dla budynków  w celu promowania efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a w dalszym etapie modernizacji nie efektywnych energetycznie nieruchomości ograniczając tym samym zużycie nie odnawialnych źródeł ciepła i ograniczając ślad węglowy.

Świadectwo to dokument zawierający informacje na temat efektywności energetycznej budynku, w tym jego ocenę efektywności energetycznej oraz zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej. Wydawany jest przez wykwalifikowanego specjalistę zwanego audytorem energetycznym, który przeprowadza audyt energetyczny budynku i sporządza takie Świadectwo. Dokument jest ważny przez kolejne 10 lat i musi być aktualizowany w przypadku przeprowadzania poważnych renowacji lub zmian w nieruchomości.

Głównym celem Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynku jest poinformowanie kupujących i najemców o efektywności energetycznej budynku, aby mogli podjąć świadomą decyzję. Stanowi również zachętę dla właścicieli budynków do poprawy efektywności energetycznej swoich budynków. Nowe prawo ma pozytywnie wpłynąć na środowisko i zmniejszyć zużycie energii, a także zaoszczędzić pieniądze dla właścicieli budynków.

Ważne jest, aby właściciele budynków byli świadomi nowego prawa i podjęli niezbędne kroki w celu uzyskania wymaganego Świadectwa, aby uniknąć kar i zapewnić zgodność z prawem. Nieprzestrzeganie wymagań może skutkować karą grzywny lub pozbawienia wolności. Właściciele budynków mogą rozpocząć ten proces zatrudniając wykwalifikowany podmiot w celu wykonania obliczeń zużycia energii odnawialnej jak i pierwotnej postępując zgodnie z wytycznymi określonymi przez UE i polski rząd i wydać Świadectwo wpisując je jednocześnie do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Za obowiązkowe posiadanie certyfikatu uważa się cele takie jak:

– sprzedaż,

– wynajem,

– termomodernizacja,

– remont nieruchomości.

– zakończona budowa przed 2009 rokiem.

– Przy budowach zakończonych po 7 Kwietnia 2023 roku.

Podsumowując, nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków w Polsce jest pozytywnym krokiem w kierunku promowania efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dostarczy również kupującym i najemcom ważnych informacji na temat efektywności energetycznej budynku, pomagając im w podejmowaniu świadomych decyzji. Właściciele oraz zarządcy budynków powinni znać przepisy prawa i podejmować niezbędne kroki w celu uzyskania Świadectwa, aby uniknąć kar i zapewnić zgodność z prawem.

Certyfikat energetyczny 24

Ostatnio zamówiło u nas:

46 osób

Masz pytania?