Przejdź do treści

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY 24

Kogo nie dotyczy wykonanie Świadectwo Charakterystyki Energetycznej budynku:

Obowiązek ten nie dotyczy budynku:

podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej,

przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,

mieszkalnego przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,

wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,

gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).

Certyfikat energetyczny 24

Ostatnio zamówiło u nas:

38 osób

Masz pytania?