Przejdź do treści

Świadectwo energetyczne nieruchomości:

3x Świadectwo Nieruchomości

From 726,00  z VAT

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY 24

Świadectwo energetyczne nieruchomości

Świadectwo energetyczne lub inaczej certyfikat energetyczny jest to dokument wydawany na podstawie danych nieruchomości, według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, określających jego zapotrzebowanie na energię. Certyfikat wpisywany do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków nadzorowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii Departament Gospodarki Niskoemisyjnej. Certyfikat energetyczny jest niezbędny dla wszystkich nowo powstałych budynków, zmodernizowanych bądź tych, które uczestniczą w obrocie nieruchomościami sprzedaż – wynajem.

świadectwo energetyczne

Wybór typu nieruchomości

Wybierają Państwo typ nieruchomości w celu określenia ceny otrzymania certyfikatu.

ETAP 1

Bezpieczna płatność za certyfikat.

Wykonują Państwo płatność za wybrany rodzaj certyfikatu.

ETAP 2

Wypełnienie formularza szczegółowego dotyczącego nieruchomości.

Na maila wysyłany jest link do formularza ze szczegółowymi pytaniami dotyczącymi nieruchomości. 

W rzadkich przypadkach nieodzowna może okazać się wizyta naszego inżyniera w celu wykonania inwentaryzacji nieruchomości oraz doprecyzowania niezbędnych danych.

ETAP 3

Przygotowanie certyfikatu energetycznego.

Podane dane są przez nas analizowane oraz przeliczane zgodnie z normami z 2023r., a certyfikat przygotowywany. Nieruchomość jest kwalifikowana do określonej klasy energetycznej według wskaźnika EP. Przygotowywany Certyfikat wpisywany jest do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

ETAP 4

Wysłanie przez nas Certyfikatu.

Wystawione i zarejestrowane Świadectwo jest wysyłane na Państwa maila potwierdzone podpisem kwalifikowanym, bądź podpisane przesyłane jest w formie papierowej na podany adres.

Dodatkowo do Świadectwa charakterystyki dołączana jest zawsze kopia naszych uprawnień do wykonywania certyfikatów wydanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii jak i numer zarejestrowanego Świadectwa do wglądu w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków.

ETAP 5

Certyfikat energetyczny 24

Ostatnio zamówiło u nas:

45 osób

Masz pytania?