Przejdź do treści

Świadectwo energetyczne nieruchomości:

5/5

Dom

480,00  z VAT

  • *Powierzchnia użytkowa

    *Rodzaj domu

    Reset options

    Ekspresowe wykonanie

    Ekspresowe wykonanie

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY 24

Świadectwo energetyczne nieruchomości

Świadectwo energetyczne lub inaczej certyfikat energetyczny jest to dokument wydawany na podstawie danych nieruchomości, według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, określających jego zapotrzebowanie na energię. Certyfikat wpisywany do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków nadzorowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii Departament Gospodarki Niskoemisyjnej. Certyfikat energetyczny jest niezbędny dla wszystkich nowo powstałych budynków, zmodernizowanych bądź tych, które uczestniczą w obrocie nieruchomościami sprzedaż – wynajem.

świadectwo energetyczne

Wybór typu nieruchomości

Wybierają Państwo typ nieruchomości w celu określenia ceny otrzymania certyfikatu.

ETAP 1

Bezpieczna płatność za certyfikat.

Wykonują Państwo płatność za wybrany rodzaj certyfikatu.

ETAP 2

Wypełnienie formularza szczegółowego dotyczącego nieruchomości.

Na maila wysyłany jest link do formularza ze szczegółowymi pytaniami dotyczącymi nieruchomości. 

W rzadkich przypadkach nieodzowna może okazać się wizyta naszego inżyniera w celu wykonania inwentaryzacji nieruchomości oraz doprecyzowania niezbędnych danych.

ETAP 3

Przygotowanie certyfikatu energetycznego.

Podane dane są przez nas analizowane oraz przeliczane zgodnie z normami z 2023r., a certyfikat przygotowywany. Nieruchomość jest kwalifikowana do określonej klasy energetycznej według wskaźnika EP. Przygotowywany Certyfikat wpisywany jest do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

ETAP 4

Wysłanie przez nas Certyfikatu.

Wystawione i zarejestrowane Świadectwo jest wysyłane na Państwa maila potwierdzone podpisem kwalifikowanym, bądź podpisane przesyłane jest w formie papierowej na podany adres.

Dodatkowo do Świadectwa charakterystyki dołączana jest zawsze kopia naszych uprawnień do wykonywania certyfikatów wydanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii jak i numer zarejestrowanego Świadectwa do wglądu w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków.

ETAP 5

Certyfikat energetyczny 24

Ostatnio zamówiło u nas:

35 osób

Masz pytania?