Przejdź do treści

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY 24

Świadectwo energetyczne – co to jest?

Świadectwa charakterystyki energetycznej stały się ważnym elementem charakteryzującym nieruchomości w Polsce i Europie, szczególnie od 7 kwietnia 2023 roku kiedy to Certyfikaty energetyczne staną się obowiązkowe dla wszystkich sprzedawanych lub wynajmowanych budynków. Świadectwa dostarczają kluczowych informacji o efektywności energetycznej budynku. W tym wpisie na wyjaśnimy, czym jest Świadectwo Energetyczne, jakie są przepisy i regulacje dotyczące tego dokumentu w Polsce i Europie w 2023 roku oraz dlaczego są one ważne dla kupujących, sprzedających i wynajmujących nieruchomości.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to dokument zawierający informacje na temat efektywności energetycznej danej nieruchomości, w tym jego ocenę efektywności energetycznej oraz zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej. Wydawany jest przez wykwalifikowanego specjalistę zwanego audytorem energetycznym bądź uprawniony podmiot, który przeprowadza audyt energetyczny budynku i sporządza certyfikat. Świadectwo jest ważne przez 10 lat i musi być aktualizowana w przypadku przeprowadzania poważnych renowacji lub zmian w budynku w szczególności zmiany dotyczących ocieplenia, źródła ciepła, stolarki okiennej, ocieplenia fundamentów, posadzki bądź docieplenia ścian.

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej świadectwa są obowiązkowe dla wszystkich budynków w państwach członkowskich. Ma to na celu promowanie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. W Polsce prawo stanowi, że właściciele budynków muszą uzyskać od wykwalifikowanego specjalisty bądź za pomocą uprawnionego podmiotu certyfikat i udostępnić go potencjalnym nabywcom bądź najemcom, a także odpowiednim władzom. Oznacza to, że Świadectwo musi być dostępne dla każdego, kto chce kupić lub wynająć budynek, jak również projektantom w przypadku remontu.

Oczekuje się, że nowe przepisy i regulacje będą miały pozytywny wpływ na środowisko i zmniejszą zużycie energii, a także w dłuższej perspektywie pozwolą zaoszczędzić pieniądze właścicielom budynków.

Świadectwo energetyczne pomaga również kupującym i sprzedającym zidentyfikować wszelkie potencjalne możliwości oszczędzania energii i ulepszenia budynku, które mogą przynieść kupującemu korzyści w dłuższej perspektywie. Zapewnia również obiektywną miarę charakterystyki energetycznej budynku poprzez informację o klasie nieruchomosci, umożliwiając kupującym porównanie różnych nieruchomości i podjęcie bardziej świadomej decyzji bądź też przedstawienie dodatkowych atutów nieruchomości przez sprzedającego.

Certyfikat energetyczny 24

Ostatnio zamówiło u nas:

46 osób

Masz pytania?