Przejdź do treści

Certyfikat energetyczny 24

Współczynnik LAF Budynków

Jeżeli potrzebujesz sprawiedliwie dokonać podziału kosztów centralnego ogrzewania to usługa dedykowana dla Ciebie.
Współczynniki redukcyjne położenia mieszkania są stosowane w celu jak najbardziej sprawiedliwego podziału kosztów centralnego ogrzewania pomiędzy właścicieli poszczególnych lokali w budynku – te współczynniki określane są skrótem LAF.
Współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na centralne ogrzewanie przede wszystkim mają uwzględniać niekorzystne pod względem energetycznym, położenie lokalu mieszkalnego w bryle budynku.

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY 24

Dlaczego jest on tak istotny?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 7 grudnia 2021 r. (w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach)
„§ 7. 1. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie wynikające z położenia lokalu w bryle budynku, przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie kosztów zakupu ciepła w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie.”

Formularz

Wypełnij formularz

Certyfikat energetyczny 24

Ostatnio zamówiło u nas:

38 osób

Masz pytania?